Ul. Sienna 86/42, 00-815 Warszawa

Regulamin Szkolenia

Regulamin Szkolenia

 • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszenia oraz dokonanie w terminie do trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia, wpłaty na rachunek bankowy:
  • M Entertainment Sp. z o.o.
  • 96 1090 1870 0000 0001 1400 6657
  • Na przelewie w rubryce „tytułem” należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz termin szkolenia.
 • Opłata za udział w szkoleniu obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • catering w trakcie szkolenia typu: kawa, herbata, lunch, drobny poczęstunek.
 • Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu zostaną wysłane na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed szkoleniem otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed szkoleniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed szkoleniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w imprezie. Osoby, które nie odwołają swej rezerwacji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Zakwaterowanie we własnym zakresie.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.